Hva er et vitne?
Du har fått innkalling til å vitne fordi partene eller nemnda mener du kjenner til noe som kan være viktig å vite for nemnda. Ved å vitne bidrar du til at nemnda kommer frem til en riktig avgjørelse for dem som saken gjelder.

Plikt til å møte i nemnda
Du har plikt til å møte opp i tråd med innkallingen. Ingen kan nekte å møte i nemnda som vitne. Dersom du har lang reise vei til nemnda, kan nemnda bestemme at du kan gi forklaring på telefon eller i videomøte.

Plikt til å vitne
Nemnda kan bare bygge på det som er kommet fram under forhandlingsmøtet. Du må derfor forklare deg slik at alle medlemmene av nemnda hører din forklaring. De fleste vitner har plikt til å forklare seg. Ett unntak kan være dersom du er i familie med en av partene i saken. Dersom du er usikker på om du har plikt til å forklare deg, kan du ta kontakt med advokaten til den parten som ønsker at du skal vitne.

Hvordan du kan forberede deg til å vitne
Når du mottar en innkalling til å vitne, bør du straks si ifra til arbeidsgiver eller skole slik at de får vite i god tid at du vil bli borte. Dersom tidspunktet ikke passer, bør du avklare dette straks med den som har innkalt deg.

Du kan lage et notat til deg selv om det du husker av saken. Notatet kan du ta med i nemnda og bruke som støtte for hukommelsen når du forklarer deg. Du kan også forberede deg ved å lese brev, dokumenter og journaler.

Hvem som er til stede i nemnda
Forhandlingsmøter i nemnda går som hovedregel for lukkede dører. Det betyr at det normalt ikke vil være tilhørere i møtesalen. Nemnda kan bestemme at enkelte personer skal være til stede for å bli bedre kjent med hvordan nemnda behandler sakene. Dersom det gjør det vanskelig for deg å gi forklaring, kan du ta det opp med parten som vil føre deg som vitne.  

Oppmøte i nemnda
I nemndas resepsjon vil du få hjelp til å finne møtesalen hvor nemnda i din sak er. Ta med innkallingen. Forhandlingsmøtet er allerede i gang når du skal inn. Før du slipper til, skal partene forklare seg og de skal legge frem skriftlig dokumentasjon. Det er vanskelig å beregne når et vitne skal forklare seg i møte. Vær derfor forberedt på at det kan ta tid før du blir hentet.

Vitneforklaring og forsikring
Når du kommer inn i møtesalen, blir du spurt om hva du heter, hvor du bor og så videre. Deretter må du svare på om du er i slekt med partene i saken. Dersom du ikke har plikt til å forklare deg, vil nemndlederen gjøre deg oppmerksom på det. Du må gi forsikring før du forklarer deg. Først vil nemndlederen be deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Så vil nemndlederen be deg å avgi forsikring. Da skal du gjenta etter nemndleder: «Det forsikrer jeg på ære og samvittighet». Den parten som har innkalt deg, begynner med å stille deg spørsmål. Etterpå vil du få oppfølgende spørsmål fra de andre partene og fra nemnda.

Praktiske spørsmål
Dersom du har hatt utgifter med å møte som vitne i nemnda, er det barneverntjenesten som skal dekke disse. Ta kontakt med kommunens prosessfullmektig for mer informasjon. Dersom du blir syk eller det er andre grunner som gjør det umulig for deg å møte, må du gi beskjed til nemnda så snart du kan. Det er nemnda som bestemmer om du har lovlig forfall.