I saker som gjelder endring av vedtak som nemnda har fattet tidligere, kan nemnda velge å behandle sakene forenklet, selv om partene i saken ikke er enige i det. Tvungen forenkling kan i så fall bare bestemmes når nemndlederen mener at det er ubetenkelig og saken blir forsvarlig behandlet med en slik behandlingsmåte. Om disse vilkårene er oppfylt, kan nemnda også velge mellomløsninger som nevnt i avsnittet ovenfor.

1. Sak sendes inn

Kommunen sender inn sak

2. Parter og barn får uttale seg

3. Forberedelser og avgjørelser

Barneverns- og helsenemnda forbereder saken og bestemmer at saken skal behandles forenklet

4. Vedtak

Barneverns- og helsenemnda skriver og sender ut vedtak