Introduksjon

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan Barneverns- og helsenemnda samler inn og bruker personopplysninger ved besøk på dette nettstedet. Erklæringen inneholder også opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger herfra (jf. personvernforordningen artikkel 13, jf. artikkel 12).

Nettstedet www.bvhn.no er i først og fremst en ren informativ side, og besøk her innebærer i liten grad at det behandles personopplysninger. Unntaket er bruk av informasjonskapsler (cookies), mulighet for utarbeidelse av statistikk og for søknad om oppnevning eller reoppnevning som fagkyndig. Alt dette omtales nærmere nedenfor.

Behandlingsansvarlig

Barneverns- og helsenemnda, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for registrering og behandling av dine personopplysninger. Det er behandlingsansvarlig som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og på hvilken måte behandlingen skal skje.

Cookies (informasjonskapsler) og statistikk

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke til lagring av informasjonskapsler. Din nettleser sender også automatisk opplysninger til våre ervere hver gang du ber om å få vist en side. Dette er for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din internettadresse (IP-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på, osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere deg som enkeltperson. Vi bruker disse opplysningene til å tilpasse nettsiden etter hvilken informasjon brukerne er interessert i å finne.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

Søknad om oppnevning eller reoppnevning som fagkyndig

På våre nettsider er det mulig å søke om oppnevning eller reoppnevning som fagkyndig medlem i Barneverns- og helsenemnda. Søknadsprosessen skjer elektronisk gjennom ID-portal. 

For å behandle søknaden må vi i tillegg til personalia, opplysninger om utdanning og nåværende arbeidssted be om at det legges ved CV, vitnemål og kopi av attester vedrørende relevant arbeidserfaring.

Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Barneverns- og helsenemnda, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Formålet med å innhente personopplysningene er at vi skal være i stand til å vurdere om søkere til verv som fagkyndig medlem oppfyller kriteriene for oppnevning, samt ikke er å anse som inhabile grunnet forhold ved deres arbeidssituasjon.

Når søknaden er ferdig utfylt på nettsidene, vil Sentralenheten behandle opplysningene for å vurdere om oppnevning av vedkommende kan skje. For personer som oppnevnes, vil de innsendte personopplysningene oppbevares i tråd med kravene i arkivlovgivningen. For personer som ikke oppnevnes, vil opplysningene bli slettet etter 6 måneder.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i en av våre systemer har følgende rettigheter:

-          Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg. Om det er tilfellet, har du rett til å motta en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

-          Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

-          Sletting og begrensning av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette eller begrense behandlingen av opplysninger om deg selv.

-          Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

-          Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger. Dette gjøres fortrinnsvis gjennom den kontakten du allerede har etablert med oss.

Kontaktinformasjon

Dine rettigheter kan utøves ved å kontakte oss. Kontaktinformasjon til den enkelte nemnd og til Sentralenheten finner du her. 

Det er også mulig å kontakte personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet ved utøvelsen av sin rolle. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

Personvernombudet kan nås på e-post personvernombud@fylkesnemnda.no.

Du har krav på å få svar av oss uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.