Det samme gjelder de som har oppdrag for nemnda, for eksempel barnets talsperson. Den som har taushetsplikt kan ikke gi taushetsbelagte opplysninger til uvedkommende, og må dessuten passe nøye på at slike opplysninger ikke kommer på avveie. Taushetsplikten gjelder alle personlige forhold.