Når akuttvedtaket er gjennomført skal det umiddelbart sendes nemnda for godkjenning. Vedtaket godkjennes snarest, og om mulig innen 48 timer. Barneverns- og helsenemnda kontrollerer at det er rett myndighet som har fattet vedtaket, og om beskrivelsen av akuttsituasjonen i vedtaket tilfredsstiller lovens krav. Loven åpner ikke for at nemnda skal etterprøve beskrivelsene i vedtaket.

1. Sak sendes inn

Kommunen sender inn akuttvedtak

2. Godkjennelse eller ikke

Bareverns- og helsenemnda godkjenner eller nekter godkjenning innen 48 timer