Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner smittevernarbeidet. Den skal også ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak.
Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn er smittevernnemnd for hele landet. Nemnda der tar stilling til om vilkårene for tvangsundersøkelse og tvangsisolering av personer med visse smittsomme sykdommer er oppfylt. Smittevernloven har regler om disse sakene i kapittel 5.
 

Her finner du smittevernloven.