Hva er et alminnelig medlem?

Et alminnelig medlem i nemnda avgjør saken sammen med en jurist og et fagkyndig medlem. Å være alminnelig medlem ligner på det å være meddommer i domstolen. 

Hvor mange saker vil jeg bli innkalt til per år som alminnelig medlem?

Du kan regne med å bli trukket ut til å møte i 2-3 saker hvert år. 

Kan jeg takke nei til en sak hvis det ikke passer?

Du kan få fritak fra å møte dersom helse eller andre velferdsgrunner tilsier at du ikke kan gjøre tjeneste i den enkelte saken. Det er svært viktig å gi tydelig beskjed så tidlig som mulig hvis du får innkalling til å stille i en sak og det er gode grunner til at det ikke passer.

Har jeg rett til fri fra jobben for å utføre vervet?

Saker i nemnda er å regne som møter med møteplikt. Du har derfor rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven §12-13.

 

Hvor lenge varer en sak?

Nemndenes forhandlingsmøter ligner en hovedforhandling i domstolen. Forhandlingsmøtet varer som regel 1-3 dager (oftest to dager).

 

Kommer innkallinger fra nemnda i stedet for innkallingene jeg får fra domstolen?

Nei, innkallingene fra Barneverns- og helsenemnda kommer i tillegg.

Hvordan godtgjøres dette vervet?

Vervet godtgjøres i samsvar med informasjonen som du finner her.

 

Kan det tenkes at jeg er inhabil til å inneha vervet som alminnelig medlem?

Personer som er ansatt i kommunal barnevernstjeneste, Bufetat, Bufdir, Barne- og familiedepartementet og Barneverns- og helsenemnda kan ikke oppnevnes. Det finnes også noen flere arbeidsforhold som kan medføre inhabilitet. Ta gjerne kontakt på epost alminneligmedlem@bvhn.no hvis du ønsker å påta deg vervet, men er usikker på om ditt arbeidsforhold kan gjøre deg inhabil.