Godgjøringssats

Sakkyndige i samtaleprosess godtgjøres etter det som er gjeldende sats når oppdraget utføres, fastsatt av Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda. Gjeldende sats er kr 1.140,- per time (2023).

Fastsettelse av godtgjøringen

Nemndleder fastsetter godtgjøringen i den enkelte sak.

Den sakkyndige får godtgjort inntil fire timer for å lese saksdokumentene. Dersom det er behov for flere timer, må den sakkyndige konferere med nemndleder.

Avlyste møter og møter som blir kortere enn planlagt

Det gis kompensasjon for to timer ved avlysning eller utsettelse av samtalemøte med kortere frist enn to virkedager. Det gis ikke kompensasjon for møter som blir kortere enn planlagt.

Reisefravær

I tidsrommet klokken 08.00 – 16.00 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring bare for reisetid. Tiden mellom klokken 22.00 og 06.00 godtgjøres ikke.

Godtgjøringen fastsettes etter gjeldende sats. Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter. Godtgjøring for reisefravær gis ikke for reise frem og tilbake til nemnda dersom det er billigere for staten om den sakkyndige tar opphold på stedet.
Med reisetid menes faktisk reisetid, inkludert eventuell nødvendig ventetid. Det gis ikke godtgjøring for fravær som utgjør mindre enn 30 minutter. Dersom fraværet utgjør mer enn 30 minutter gis det imidlertid godtgjøring for det samlede totale fravær, dvs. at det ikke skal gjøres fradrag for de første 30 minuttene. Godtgjøring gis for hver påbegynt halvtime.

Registrering av krav om godtgjøring og refusjon av reiseutgifter

Når oppdraget er utført skal honorarkrav og krav om refusjon av reiseutgifter/andre utgifter registreres via ett av følgende:
DFØs nettportal (pålogging via ID-porten)
App: «DFØ Selvbetjening» (tilgjengelig i App Store og Google Play. Førstegangs pålogging via ID-porten)
Nemnda en har hatt oppdrag i, må bestille tilgang før første gangs bruk.
De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har mulighet til å sende inn elektronisk skjema, kan benytte papirskjema. Unntak må begrunnes i hvert enkelt tilfelle.
 
DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning) er ansvarlig for veiledning og brukerstøtte. Ved spørsmål av teknisk art, kontakt DFØs kundesenter på telefon 400 18 659 eller e-post lonn@dfo.no. Kundesenteret har åpent 8.00-15.30 (8.00-15.00 i perioden 15. mai - 15. september). Du kan også spørre chatboten som er tilgjengelig i appen og portalen.

Lønnsart for honorar

Honorarkravet skal registreres med Lønnsart 5534: Honorar utvalg

Reisekvitteringer og andre bilag

For å kunne godkjenne utbetalingen må alle nødvendige kvitteringer og bilag legges ved (gjelder ikke honorarkrav). Dette gjøres fortrinnsvis ved å laste opp vedleggene i pdf-format når kravet opprettes. I appen kan man ta bilder av kvitteringen og laste opp. Digital innlevering av bilag vil være sikrere og gir raskere utbetaling enn innsending via post.
 
Nødvendig dokumentasjon inkluderer:
Kvitteringer og andre bilag for reiseutgifter (med unntak av kvitteringer for bompenger og billigste offentlige kommunikasjon – f.eks. buss eller tog)
Kvitteringer for utlegg som skal refunderes
Ved flyreiser må det legges ved dokumentasjon som viser reisestrekning, dato, kostnad og navn på den reisende (kvittering for kjøp er ikke tilstrekkelig. Du leverer enten reisebeskrivelse fra fly/reiseselskap utstedt etter at flyreisen er utført, eller kvittering på kjøp av flybillett og boardingkort/setekvittering. Har du elektronisk boardingkort kan du ta bilde av mobilskjermen, og laste det opp som elektronisk vedlegg til reiseregningen