Prinsippet om barnets beste innebærer at det skal legges avgjørende vekt på hva som er til det beste for barnet når tiltak, for eksempel omsorgsovertakelse, blir vurdert. Å gi trygg og god voksenkontakt er et viktig hensyn som hører med når barnets beste vurderes.

MÅ oversettes